10 rzeczy, które powinien mieć CRM dla nieruchomości

Blog / Inspiracje

Michał Klimorowski

Inspiracje

Sierpień 18, 2016


System idealny? O taki raczej trudno w branży, która operuje specyficznymi danymi i często wymaga rozwiązań szytych na miarę potrzeb. Raczej nie zdarza się, że w przypadku implementacji systemu CRM w firmie z branży nieruchomości sprawdzają się rozwiązania typowo „pudełkowe”. Dlatego poszukując systemu idealnego, warto wiedzieć, w jakie narzędzia powinien on być wyposażony.

1111

1. Baza danych
W przypadku firm z branży nieruchomości słowo „dane” może być rozumiane na wiele sposobów. Są to nie tylko klasyczne kontakty, ale cały ogrom informacji dotyczących nieruchomości (z podziałem na etapy, unity, piętra, itd.) oraz ich statusów, a także umów i działań związanych aktualnie z danym obiektem. CRM powinien uwzględniać je wszystkie i wspierać procesy związane z najmem i sprzedażą. Jednocześnie odpowiednie podejście do bazy danych dla nieruchomości wiąże się bardzo mocno z innymi punktami, takimi jak bezpieczeństwo czy język branży.

2. Spersonalizowane rozwiązania
Każda firma posiada charakterystyczne dla siebie sposoby działania i ścieżki komunikacji oraz realizacji projektów. System CRM powinien je wspierać i optymalizować czas poświęcany na poszczególne procesy. Jego personalizacja oznacza dostosowanie narzędzi i funkcjonalności właśnie do sposobu pracy danej agencji czy dewelopera, np. definiowaniu ścieżek projektu, generowaniu szablonów prezentacji odpowiadających potrzebom sprzedażowym, posiadania atrybutów opisujących nieruchomości.

3. Integracja z innymi systemami
Jedną z podstawowych cech systemu CRM dla nieruchomości powinna być możliwość integrowania go z oprogramowaniem wspierającym firmę na takich płaszczyznach jak sprzedaż internetowa, obsługa księgowa, analityka danych czy działania marketingowe. Co więcej, integracja oznacza coś więcej niż dodanie pojedynczych funkcjonalności. Rozwiązania muszą zachować pełne bezpieczeństwo i skuteczność, a firma powinna mieć pewność, że integracja z innym systemem nie zaburzy działania podstawowego CRM-u.

4. Mobilność
Responsywność stron internetowych to obecnie oczywistość. Nie przekłada się to jednak na działanie aplikacji systemowych, które często działają tylko w środowisku desktopowym. Tymczasem CRM dla nieruchomości, ze względu na specyfikę pracy agentów, powinien pozwalać na dostęp do danych niezależnie od urządzenia z jakiego korzysta użytkownik. Jedynym i najważniejszym wyznacznikiem dostępu do systemu CRM dla uprawnionego pracownika powinien być… dostęp do Internetu!

“Wdrożenie skutecznego systemu CRM powoduje wzrost sprzedaży nawet o 29%”

 
5. Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo informacji zawartych w firmowych CRM-ie jest niezwykle istotnym elementem systemu. Chodzi nie tylko o ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem czy wyciekiem danych, ale też o dostęp do wybranych informacji dla pracowników na różnych szczeblach. Bezpieczeństwo systemu obejmuje też system logowania i zabezpieczeń, które uchronią dane przed niepowołanymi osobami. Bezpieczeństwo CRM-u dla nieruchomości, ze względu na mnogość informacji, to szczególnie newralgiczny punkt oprogramowania. Dlatego wdrażając je należy mieć gwarancję producenta, że system jest pod tym względem niezawodny.

6. Saas – oprogramowanie jak usługa
Software-as-a-service (SaaS) będzie dominować w przyszłości i jest prawdopodobne, że ponad połowa z wdrożeń CRM SaaS będzie oparta na chmurze lub rozwiązaniach „chmuropodobnych”. Badania wskazują, że rozwiązania typu SaaS są bardziej korzystne od instalowanego CRM, m.in. pod względem bezpieczeństwa, czasu wdrożenia oraz kosztów. Z praktycznego punktu widzenia klienta, dzięki zastosowaniu oprogramowania dostarczanego jako usługi, w dużo większym stopniu zapewniony jest np. poziom obsługi posprzedażowej, a także trwały, dalszy rozwój aplikacji.

7. CRM w służbie sprzedaży
Podczas gdy stacjonarne narzędzia do gromadzenia i analizy dużej ilości danych (tzw. Big Data) dostępne są na rynku od dawna, w tym roku nastąpi wzrost dostępności mniejszych narzędzi służących bardziej  precyzyjnej analizie. Poprzez wykorzystanie twardych dużych danych biznesowych i powiązanie ich ze specyfiką działania branży nieruchomości, rozwiązania takie potrafią nie tylko wskazywać konkretne szanse na potencjalne transakcje. Pozwalają także identyfikować konkretne czynniki zwiększające ogólną efektywność działania agencji nieruchomości.

CRM wpiera działania marketingowe i przyczynia się do pozyskiwania leadów sprzedażowych

  • organizuje dane pochodzące z różnych źródeł
  •  zarządzać leadami przez monitorowanie kanałów pozyskiwania danych
  •  zlicza konwersję

8. Wsparcie działań marketingowych
Dostęp do aktualnych danych, tworzenie prezentacji biznesowych, realizacja strategii marketingowej opartej na promocji właściwej oferty to zadania, które wspierane przez funkcjonalności systemu CRM stają się efektywne i przekładają się na pozyskiwanie leadów. CRM dla nieruchomości pozwala na szybki przepływ informacji, co znacznie usprawnia procesy marketingowe i pozwala po pierwsze dostarczać potencjalnym klientom aktualnych danych dotyczących oferty agencji czy dewelopera, a po drugie nadać im ciekawą formę.

9. Język nieruchomości
Specyfika branży nieruchomości jest związana m.in. z niuansami językowymi, które dla rynku są oczywiste, ale już poza nim – niekoniecznie. Cechą charakterystyczną systemu odpowiadającemu potrzebom branży jest właśnie dostosowanie go pod względem używanych zwrotów i funkcjonalności im odpowiadającym. Wpływa to na zwiększenie użyteczności CRM-u i usprawnieniu jego obsługi.

“48% użytkowników CRM korzysta z dostępu do oprogramowania na smartfonie, zaś 45 % na tablecie”

 
10. Nie tylko pomoc techniczna
Decydując się na wdrożenie systemu CRM warto zwrócić uwagę na to, kto jest autorem oprogramowania.  Specyfika branży wymaga często współpracy z twórcami, którzy muszą znać rynek, by móc odpowiedzieć na jego potrzeby. Wiąże się to bezpośrednio ze stworzeniem systemu dostosowanego ściśle do potrzeb danej firmy i specyfiki sektora nieruchomości, w którym działa, oraz wsparciem technicznym. Taka współpraca pozwala dodatkowo liczyć na profesjonalne szkolenie dla pracowników z obsługi systemu oraz możliwości rozbudowy dostępnych narzędzi CRM.