Bezpieczne loty dronem [infografika]

Blog / Baza Wiedzy

Dominika Mrowińska-Bolka

Baza Wiedzy

Listopad 9, 2015


Popularność bezzałogowych platform powietrznych sprawiła, że obecnie każdy może mieć drona. Jednak nie wszyscy mają wiedzę na temat tego, jak i gdzie w pełni bezpieczny sposób korzystać z tego rodzaju sprzętu. Dlatego przedstawiamy kilka praktycznych informacji przydatnych dla pasjonatów podniebnych lotów. 

Loty dronem należy wyraźnie rozgraniczyć na dwie grupy. Pierwsza z nich to loty rekreacyjne i sportowe. Druga zaś wiąże się z czerpaniem korzyści finansowych z korzystania z bezzałogowych platform powietrznych – wtedy mamy do czynienia z lotami komercyjnymi. W zależności od tego, w jakiej grupie znajduje się użytkowników drona, różne są jego uprawnienia dotyczące korzystania z przestrzeni powietrznej. Jednak niezależnie od rodzaju lotów, osoby korzystającego z platform powietrznych muszą przestrzegać zasad prawa lotniczego, które są wspólne dla wszystkich statków powietrznych. Dlatego, zanim zaczniemy wykonywać loty jakimkolwiek modelem drona, warto poznać odpowiednie przepisy i zapoznać się z poradami Urzędu Lotnictwa Cywilnego na http://ulc.gov.pl/pl/uav.

Podział przestrzeni powietrznej
Przestrzeń powietrzna jest podzielona na sklasyfikowaną (przestrzeń kontrolowana i niekontrolowana) oraz niesklasyfikowaną (w jej skład zalicza się różnego rodzaju strefy i elementy przestrzeni sklasyfikowanej). Dla operatorów dronów najistotniejsza jest przestrzeń niekontrolowana, tzw. klasa G, która sięga do ok. 3000 metrów nad powierzchnią ziemi. Co ważne, w jej granicach znajdują się również elementy przestrzeni kontrolowanej, takie jak m.in. CTR (strefa kontrolowana lotniska), TMA (rejon kontrolowany lotniska) czy Military Control Zone, w których zabronione jest latanie dronem bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Ponadto, powyżej 3 kilometrów w ogóle nie ma możliwości wznoszenia się platformą latającą.
Informacji na temat aktualnego podziału przestrzeni powietrznej udziela FIS – Służba Informacji Powietrznej. To właśnie FIS zajmuje się statkami powietrznymi latającymi od poziomu ziemi do około 2900 metrów AMSL. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) informuje: „Przestrzeń powietrzna modyfikowana jest klika razy w roku. Zmian tych z czasem robi się bardzo dużo. Łatwo wtedy coś przeoczyć i kierując się dobrymi intencjami, a jednocześnie nie mając świadomości tego, że kształty CTR, TMA czy TSA zdążyły ulec zmianie, polecieć jak zawsze i spowodować naruszenie któregoś z nowych lub zmienionych elementów przestrzeni”. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.fis.pansa.pl/, gdzie warto zajrzeć zawsze przed wykonywaniem lotów.

Loty rekreacyjne i sportowe
W celach rekreacyjnych i sportowych dozwolone jest tylko wykonywanie lotów dronem ważącym nie więcej niż 25 kilogramów. Platforma może wznosić się tylko w dozwolonej przestrzeni niekontrolowanej klasy G z uwzględnieniem wszystkich stref zabronionych. Co ważne, PAŻP zaleca loty jedynie do 150 metrów nad powierzchnią ziemi. Jednym z wyznaczników takich lotów jest to, że operator drona musi go mieć w zasięgu wzroku (loty VLOS – Visual Line Of Sight). Odległość 150 metrów zapewnia możliwość śledzenia lotu platformy. Ponadto, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaleca, aby NIE LATAĆ:
– nad ludźmi,
– nad miastem,
– nad drogami,
– nad budynkami,
– bezwzględnie nie latać w okolicy lotniska i nad nim.

Dla lotów w odległości mniejszej niż 5 kilometrów od granicy lotniska bądź lądowiska, niezbędna jest zgoda zarządzającego danym lotniskiem. Loty w strefie kontrolowanej lotniska należy 7 dni wcześniej zgłosić do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W zależności od lokalizacji lotu, można otrzymać zgodę na start i wznoszenie drona do określonych wysokości – najwyższy możliwy punkt lotu to 150 metrów. Oczywiście dron musi być w zasięgu wzroku osoby pilotującej platformę.

Kliknij w obrazek i zobacz infografikę:

loty_dronem-waterm

Loty komercyjne
Osoby, które wykonują loty w celach komercyjnych są zobowiązane do posiadania świadectwa kwalifikacji UAVO – Unmanned Aerial Vehicle Operator. Należy mieć świadomość, że jest to niezbędny warunek, aby móc latać platformą powietrzną w celu wykonania zdjęć i filmów przeznaczonych na sprzedaż. Świadectwo kwalifikacji jest wydawane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, po zdaniu państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego. Wykwalifikowany pilot drona, który uzyskał pozwolenie na loty według uproszczonej procedury, może wznosić platformę latającą w Warszawie do 50 metrów, bądź do najwyższego zabudowania w zasięgu 100 metrów. W innych określonych strefach CTR pilot musi skontaktować się przed wykonaniem lotu z kontrolerem TWR EPGD (wieża kontroli lotów). Ponadto, pilot musi posiadać ubezpieczenie i według potrzeb być w łączności z wieżą kontroli lotów. Zdany egzamin i uzyskanie uprawnienia pozwalają na w pełni bezpieczne loty, dzięki czemu możliwe jest wykonanie ciekawych materiałów komercyjnych z trudnej do uzyskania w innych warunkach perspektywy.

Tagi: