Raport Wideo Mobile 2016

Blog / Inspiracje

Nicoletta Szymańska

Inspiracje

Sierpień 24, 2016


Użytkowanie, dostępność technologii, zastosowanie urządzeń, zakres konsumowanych treści, postawy behawioralne użytkowników to kluczowe dane dla rynku, które znalazły się w najnowszym raporcie gomobi.pl. Nie zabrakło także całkiem nowych zagadnień takich jak – mobilne wideo nadawane na żywo, wirtualna rzeczywistość, wideo sferyczne, 360°. Jako Partnerzy przedsięwzięcia jakim było badanie gomobi.pl gorąco polecamy publikację.

wideo-mobile-2016-gomobi-okladka

Idea powstania raportu „Wideo mobile 2016” zrodziła się w czasie, kiedy granica między desktop, a mobile jeszcze nie była tak krucha i ulotna. Dziś w Polsce treści wideo w internecie coraz bardziej się profesjonalizują, jednak ogromna część formatów to produkcje rozrywkowe skierowane głównie do młodego użytkownika, dla którego tradycyjną telewizję coraz częściej zastępuje internet. Dynamicznie rozwijający się polski rynek marketingu internetowego potrzebuje twardych statystyk na temat kluczowych parametrów wideo konsumowanego na urządzeniach mobilnych. Łukasz Kłosowski, Założyciel GoMobi.pl

Raport „Wideo mobile 2016” jest do bezpłatnego pobrania w tym miejscu.

Badanie poprzedzające raport „Wideo mobile 2016” zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1120 osób powyżej 15 roku życia. Struktura próby jest zgodna ze strukturą internautów w Polsce pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18 – 26 lipca 2016 roku przez agencję badawczą Mobile Institute.

“Konsumenci przenoszą się na urządzenia mobilne. Raport Wideo Mobile 2016 #skyconcept #gomobipl “