Times Square marketingu nieruchomości

Blog / Baza Wiedzy

Tomasz Ogrodzki

Baza Wiedzy

Wrzesień 18, 2013


Multimedialna promocja nieruchomości jako udana inwestycja marketingowa, czyli o tym dlaczego ludzie kupują przede wszystkim oczami.

foto-timessquare1

Marketing: inwestycja czy koszt?

Jeden z pierwszych marketingowców, John Wanamaker, żyjący na przełomie XIX i XX wieku powiedział kiedyś: „Połowa pieniędzy, którą wydaję na marketing jest marnowana. Problem polega na tym, że nie wiem, która połowa”. Mimo że słowa te zostały wypowiedziane ponad sto lat temu, nie straciły one w pełni swojej aktualności. W dalszym ciągu działania marketingowe obarczone są błędem. Dzisiejsi specjaliści marketingu mają jednak szerszą wiedzę niż Wanamaker. Ta wiedza, budowana na przestrzeni ostatniego wieku przyczyniła się do zmiany proporcji w zakresie poprawnej oceny opłacalności różnych technik reklamowych. Obecnie, ze wsparciem licznych narzędzi, badań oraz publikacji jesteśmy w stanie potraktować pewne działania reklamowe jako świadomą inwestycję. Tego właśnie oczekujemy – szczególnie jeśli chodzi o marketing nieruchomości, prawda?

Połowa pieniędzy, którą wydaję na marketing jest marnowana. Problem polega na tym, że nie wiem, która połowa.John Wanamaker, amerykański businessman i polityk

Hossa reklamy wizualnej

Wysoka skuteczność reklamy wizualnej nie jest żadnym odkryciem. Jest to najbardziej powszechna forma prezentacji wykorzystywana w każdej epoce przynajmniej od 5000 lat (sic!). Swoje usługi promowali w ten sposób zarówno babilońscy handlarze w 3000 roku p.n.e., jak i Coca-Cola w 1910 roku. W roku 2013, reklama wizualna zajmuje szczególne miejsce wśród nadawanych komunikatów, a jej skuteczność prawdopodobnie jest wyższa niż miało to miejsce np. 50 lat temu. Wskazują na to chociażby ostatnie statystyki, które sugerują, że dziennie każdy z nas ma kontakt z ponad 20 000 komunikatów marketingowych (Yankelvich Research, 2013). Dlaczego mówimy jednak o szczególnym czasie hossy reklamy wizualnej? Współczesne tempo życia charakterystyczne dla społeczeństw rozwiniętych determinuje sposób postrzegania. Nie mamy czasu na czytanie i analizę komunikatów, tak więc nasza uwaga „nauczona doświadczeniem” selekcjonuje dla nas te informacje, które możemy przetworzyć w możliwie najkrótszym czasie.

„Ludzie kupują oczami”, czyli jak działa marketing nieruchomości

Jeżeli jesteś odpowiedzialny w swojej pracy za promocję i sprzedaż nieruchomości, zasada zawarta w tytule z pewnością nie jest Ci obca. Bez wątpienia można stwierdzić, że jest to klucz do osiągnięcia zamierzonego efektu marketingowego w sektorze real estate. Każdy obiekt komercyjny – biurowiec, park logistyczny czy centrum handlowe – pozycjonowany jest kompleksowo, jednak ze szczególnym wyróżnieniem dwóch cech: lokalizacji i architektury. Prezentacja budynku może mieć decydujący wpływ np. na wynik prowadzonych negocjacji sprzedażowych. Zastosowanie reklamy wizualnej umożliwia przejrzystą prezentację zarówno warunków lokalizacyjnych, jak i architektury danego obiektu. Reklama oparta na komunikacie wizualnym zdominowała główne środki przekazu, stając się synonimem reklamy masowej. Mimo tego, w zmodyfikowanej formie ma ona szerokie możliwości wykorzystania w relacjach business-to-business. Profesjonalna fotografia inwestycji to materiał reklamowy, który znajdzie zastosowanie zarówno w komunikacji z potencjalnym klientem oraz najemcą modułu biurowego. Zastosowanie nowoczesnych technik multimedialnych, takich jak fotorealistyczne wizualizacje 3D wspomoże proces pozyskiwania inwestorów dla nowego projektu deweloperskiego. Tego typu przykładów można wymienić wiele, odnosząc się do innych narzędzi promocyjnych, jak choćby filmy reklamowe czy rozbudowane portale internetowe. Nowoczesne techniki prezentacji stanowią wsparcie działań marketingowych w odniesieniu do odmiennych grup odbiorców na różnych etapach promocji – zarówno przy planowaniu, budowie, jak i komercjalizacji inwestycji.

Times Square marketingu

Nowojorski Times Square to jedno z największych skupisk reklam wizualnych – gigantyczne bilboardy, plakaty i ekrany plazmowe są tutaj stałym elementem otoczenia. Codziennie w tym rejonie pojawia się nawet 400 000 osób, spośród których każda jest odbiorcą komunikatów reklamowych, których łączny koszt roczny to nawet 60 milionów dolarów. Powyższe zjawisko jest potwierdzeniem, że reklama wizualna to jedno z tych narzędzi, które zastosowane w przemyślany sposób może ograniczyć ilość „zmarnowanych pieniędzy” w naszych budżetach marketingowych. Times Square to ewenement na skalę światową. Często podawany jest jako symbol współczesnej reklamy. Takiej reklamy, którą „ludzie kupią oczami”.

Tagi: ,