Węzeł Sośnica w panoramie 360

Blog / Inspiracje

Dominika Mrowińska-Bolka

Inspiracje

Listopad 18, 2014


Od lipca 2010 roku odbywa się ruch publiczny na węźle Sośnica w okolicach Gliwic. Jeden z największych takich węzłów w Europie łączy dwie autostrady: A1, A4 oraz drogę krajową 44.

Węzeł Sośnica to część inwestycji pod nazwą: Budowa autostrady A1 od granicy państwa w Gorzyczkach do Pyrzowic. Jej realizacja znacznie polepszyła połączenie pomiędzy północną a południową częścią kraju, łącząc jednocześnie południową część Polski z Europą Zachodnią i Wschodnią. Wybudowanie węzła Sośnica sprawiło także, że ta część kraju stała się atrakcyjniejsza dla lokalnych i zagranicznych inwestorów, co przyczyniło się do wzrostu integracji między regionami.

Wykonanie fotografii lotniczych pozwoliło stworzyć panoramę 360o, która pokazuje jak duża jest skala tej inwestycji. Dzięki zdjęciom z powietrznej perspektywy można zobaczyć ciekawe ujęcia prezentujące m.in. dwupoziomowe przejazdy z drogami poprzecznymi przecinającymi autostradę, jezdnie zbierająco-rozprowadzające czy drogi dojazdowe. Węzeł został zaprojektowany na prognozę ruchu w 2025 roku.