Wizerunek eksperta na rynku nieruchomości | Magazyny.pl

Blog / Realizacje

Dominika Mrowińska-Bolka

Realizacje

Luty 2, 2017


Rola ekspercka jest istotnym elementem w budowaniu pozycji lidera na rynku. Doradcy z Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL postanowili umocnić swoją pozycję i dzieląc się wiedzą oraz doświadczeniem docierać bezpośrednio do klientów i partnerów biznesowych. W tym celu powstał jedyny na rynku kwartalnik dla najemców, deweloperów i osób związanych z branżą nieruchomości komercyjnych – Magazyny.pl

02_Front-v2

Pierwszy numer kwartalnika „Magazyny.pl” pojawił się wraz z podsumowaniem 2015 roku na rynku magazynowym w Polsce. Od tamtego czasu minęło kolejnych 12 miesięcy i z każdym kwartałem pojawiały się następne wydania, które utwierdzały pozycję ekspercką JLL w branży nieruchomości komercyjnych. Założenie towarzyszące stworzeniu kwartalnika było bardzo jasne – dostarczyć odbiorcom źródło wiedzy zarówno o bieżących tematach z rynku, jak również o zagadnieniach, z jakimi długofalowo spotykają się najemcy i deweloperzy. Aby cel mógł zostać osiągnięty, został powołany zespół redakcyjny SkyConcept, który pozwolił przełożyć cele JLL na fizyczną formę w postaci drukowanego wydania Magazyny.pl.

PIERWSI NA RYNKU
Pomysł takiego wydania to zupełna nowość, ponieważ na polskim rynku nie było do tej pory pisma, które dotyczyłoby wyłącznie branży magazynowo-przemysłowej. Ogromną zaletą kwartalnika jest fakt, że każdemu numerowi towarzyszy podsumowanie kolejnych miesięcy na rynku nieruchomości komercyjnych. Jednocześnie, do klientów i partnerów biznesowych JLL trafiają w przystępnej formie komentarze ekspertów do danych z rynku, także w ujęciu graficznym. Dodatkowo, każdy numer posiada temat przewodni, wywiad z Klientem lub partnerem biznesowym JLL, a także informacje dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych. Wysyłka bezpośrednio do kontaktów z bazy JLL pozwala firmie dotrzeć wprost do wybranej listy osób. Co więcej, w poszczególnych numerach eksperci JLL mogli umieścić swoje wizytówki, które trafiały dosłownie na biurka wybranych odbiorców. „Magazyny.pl” w formie drukowanej okazały się także doskonałym sposobem na prezentację wybranych ofert z portfolio JLL. Każde wydanie pozwala zatem w pełni zaprezentować informacje z rynku, wiedzę ekspercką, a także dzielić się z deweloperami i najemcami ogromnym doświadczeniem w zakresie dokonywania transakcji i wszelkich procesów, jakie wiążą się z inwestowaniem na rynku magazynowo-przemysłowym.

PRZEWAGA KONKURENCYJNA
Szczególnie istotne przez cały rok wydawania kwartalnika było utrzymanie wysokiego poziomu dostarczanego do odbiorców contentu – zarówno w postaci artykułów, jak i infografik czy newsów z rynku. Ponadto, firma SkyConcept odpowiedzialna za stronę wizualną magazynu zadbała o spójny charakter wszystkich wydań. Layout wydania został zaprojektowany w oparciu o elementy graficzne, jakie do tej pory towarzyszyły materiałom marketingowym i wizerunkowym JLL. Tytuł wydania tożsamy z nazwą portalu Działu Magazynowo-Przemysłowego JLL pozwalał odbiorcom łatwo identyfikować każdy kolejny numer i bezpośrednio odsyłał do strony www, która stanowi kompendium wiedzy o rynku i posiada ugruntowaną pozycję wiarygodnego portalu dostarczającego sprawdzone treści. Taki rodzaj broszury o rynku jest dla klientów świadectwem zaangażowania JLL w branżę i trwale buduje wizerunek ekspercki marki. Dodatkowo, w tym przypadku pozytywnie wpływa na pozycję biznesową osób odpowiedzialnych za konkretny departament w firmie.

Magazyny.pl jako narzędzie marketingowe

  • Budowanie pozycji ekspertów na rynku nieruchomości magazynowo-przemysłowych.
  • Dostarczanie bieżących informacji o rynku do osób najbardziej zainteresowanych.
  • Źródło wiedzy na temat procesów przeprowadzania transakcji.
  • Bezpośrednie dotarcie do kontaktów z bazy klientów JLL.