Zamek Królewski na Wzgórzu Wawelskim

Blog / Inspiracje

Dominika Mrowińska-Bolka

Inspiracje

Sierpień 28, 2014


Zamek Królewski w Krakowie – dawna siedziba władców Polski – to jeden z najważniejszych zabytków w kraju. Wielokrotnie przebudowywany i modernizowany ulegał różnym stylom architektonicznym. Widoczne są w jego budowie wpływy renesansowe, barokowe i klasycystyczne. Rozległe zabudowania umieszczone na Wzgórzu Wawelskim można podziwiać z lotniczej panoramy 360o, która pokazuje Zamek wraz z okolicą.

Widok znad Bulwaru Czerwińskiego pozwala zobaczyć z perspektywy powietrznej Katedrę Wawelską oraz tereny u podnóży Wzgórza, gdzie znajduje się m.in. znana rzeźba przedstawiająca Smoka Wawelskiego. Pomnik legendarnego stwora jest bardzo popularnym punktem wycieczek turystów odwiedzających Kraków. Panorama lotnicza prezentuje monumentalny kompleks zabudowań Wzgórza Wawelskiego w kontekście otaczającego miasta. Jednocześnie, pokazuje jego bliskie sąsiedztwo ze Starym Miastem oraz kilka innych znanych obiektów, m.in. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Kościół i klasztor Bernardynów, a także pozwala zobaczyć otaczający Stare Miasto pas zieleni – krakowskie planty, które dziś stanowią jeden z największych parków, a dawniej w ich miejscu znajdowały się mury miejskie wraz z fosą.

Tagi: