Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku

Blog / Inspiracje

Mateusz Sołtysiak

Inspiracje

Lipiec 15, 2012


Pierwszy drewniany gród powstał na terenie wybudowanego później zamku w XI wieku. Badania archeologiczne przeprowadzone na tym obszarze wskazują na stałe osadnictwo i aktywność mieszkańców, którzy zajmowali się polowaniami, rolnictwem i ogrodnictwem. W XIV wieku Czersk uzyskał prawa miejskie, i jeszcze w tym samym stuleciu zaczęła się budowa zamku na terenie dawnego drewnianego grodu. Jednocześnie, Czersk już wtedy stanowił ważny ośrodek miejski na tych terenach. Z czasem jednak zaczął tracić znaczenie na rzecz pobliskiej Warszawy.

Zamek w Czersku w toku licznych działań wojennych, jakie miały miejsce na tym terenie, znacznie ucierpiał – zwłaszcza podczas potopu szwedzkiego oraz po III rozbiorze Polski, kiedy to jego mury zostały częściowo zburzone. Kolejne zniszczenia miały miejsce podczas I wojny światowej. Dzisiejsze pozostałości zamku są wpisane do rejestru zabytków i udostępnione dla zwiedzających. Zamek jest też miejscem wielu imprez kulturalnych.

Tagi: